Monthly Archives Wrzesień 2017

pierwszy pakiet ssis

Mój pierwszy pakiet SSIS

SSIS, czyli SQL Server Integration Services jest przeznaczony do zadań migracji danych czyli ETL (Extrct, Transform, Load).

Więcej

Merge – Transact SQL

Wstawianie (insert), aktualizowanie (update) oraz usuwanie (delete) danych za pomocą jednego polecenia.

Posiadasz tabelę z danymi, do której chcesz dodawać nowe rekordy, aktualizować stare i od czasu do czasu usuwać wybrane rekordy na podstawie określonego zestawu danych. Możesz zatem napisać trzy polecenia: insert, update i delete. Takie rozwiązanie wymaga trzykrotnego wykonania. Od wersji 2008 możesz je zastąpić poleceniem Merge.

Więcej