Kategorie Access

Suma narastająco

Dziś prosty przykład z wykorzystaniem summy narastojąco w raporcie.

Mamy tabelę zawierającą informację o sprzedaży w poszczególnych miesiącach. Chcielibyśmy zobaczyć na raporcie jak wygląda sprzedaż narastająco od początku roku.

Więcej

DISTINCT w Accessie

wybór właściwości

Mamy dużą bazę danych z informacjami o klientach z całej Polski.  Chcemy sprawdzić, w jakich miastach mamy tych klientów. Oczywiście gdy uruchamiamy zwykłe zapytanie z wyselekcjonowanym miastem, dostajemy tyle rekordów ile jest w bazie, a chcemy tylko tyle, ile jest miast.

Więcej

Tabela połaczona z Excelem

MS Access daje nam ogromne możliwości pobierania danych z innych źródłem oraz, co niezwykle ważne, łączenia danych.

Zasadnicza różnica polega na tym,  że dane pobrane stanowią część naszej bazy danych, i żadne dane, które wprowadzamy do tej tabeli nie pojawiają się w danych źródłowy, oraz konsekwentnie, żadne dane zmienione w źródle, nie są widoczne w naszej tabeli.

Więcej

Wyłączanie autoexec w Accessie

W tej kategorii będę pisał o Accessie i jego wykorzystaniu w firmie.

Na początek prościuteńki, ale użyteczny chwyt z wyłączaniem autoexec.

Jeśli zdefiniowaliśmy formularz MainMenu i autoexec, to przy każdym uruchomieniu danej bazy pojawia się formularz MainMenu. Czasem chcemy jednak, przejść od razu do projektowania bazy danych i ten formularz nie jest nam potrzebny. W takiej sytuacji wystarczy przy uruchamianiu danej bazy trzymać wciśnięty klawisz SHIFT.

 

Więcej