Kategorie SQL

MDX wprowadzenie

Jak napisać proste zapytanie w języku MDXWięcej

cdc-change_data_capture

Change Data Capture – CDC

Dziś na temat śledzenia zmian w tablicach wywołanych operacjami DML, takimi jak INSERT, UPDATE lub DELETE. Do tego celu służy, wprowadzony w wersji 2008, mechanizm Change Data Capture, w skrócie CDC.

Więcej

STRING_SPLIT

Funkcja STRING_SPLIT

Funkcja STRING_SPLIT dodana do MS SQL w wersji 2016 zwraca jednokolumnową  tabelę. Nazwa kolumny to value a ilość rekordów wynika  string na wiersze wykorzystując zdefiniowane separatory, np. spację.

Więcej

pierwszy pakiet ssis

Mój pierwszy pakiet SSIS

SSIS, czyli SQL Server Integration Services jest przeznaczony do zadań migracji danych czyli ETL (Extrct, Transform, Load).

Więcej

Merge – Transact SQL

Wstawianie (insert), aktualizowanie (update) oraz usuwanie (delete) danych za pomocą jednego polecenia.

Posiadasz tabelę z danymi, do której chcesz dodawać nowe rekordy, aktualizować stare i od czasu do czasu usuwać wybrane rekordy na podstawie określonego zestawu danych. Możesz zatem napisać trzy polecenia: insert, update i delete. Takie rozwiązanie wymaga trzykrotnego wykonania. Od wersji 2008 możesz je zastąpić poleceniem Merge.

Więcej

Problem Collatza

Dziś ćwiczenie z programowania. Zadanie polega na napisaniu skryptu SQL, w którym pokażesz w ilu krokach można dojść do 1 zaczynając od dowolnej liczby (załóżmy, że mniejszej od 1000) wykorzystując koncepcję Collatza.

Weźmy dowolną liczbę naturalną dodatnią co. Jeśli jest ona parzysta, to niech c1 = c0/2, w przeciwnym wypadku niech c1=3*c0 + 1. Następnie, z liczbą c1 postępujemy podobnie jak z c0 i kontynuujemy ten proces. Otrzymamy w ten sposób ciąg liczb naturalnych, który kończymy na liczbie 1.

Poniżej propozycja takiego skryptu.

I wynik

Więcej

Suma narastająco w sql

W tym wpisie pokażę prosty sposób na wyliczenie sumy narastająco dla każdego rekordu.

Więcej

ROLLUP

ROLLUP ROLLUP rozszerza funkcjonalność klauzuli GROUP BY, o możliwość tworzenia tzw. kostek analitycznych połówkowych. Funkcja ta, przyjmuje jako parametry, analogicznie jak w zwykłym grupowaniu, atrybuty (nazwy kolumny) tabel wejściowych lub ich przekształcenia.

Więcej

SQL

SQL z angielskiego Structured Query Language to strukturalny język zapytań służący do pobierania danych z baz danych, ich modyfikowania, dopisywania i kasowania (Transact-SQL ).

W tek kategorii znajdziesz artykuły na temat sposobu budowania zapytań do baz danych oraz tym jak te dane i ich strukturę modyfikować.

Więcej