DISTINCT w Accessie

wybór właściwości

Mamy dużą bazę danych z informacjami o klientach z całej Polski.  Chcemy sprawdzić, w jakich miastach mamy tych klientów. Oczywiście gdy uruchamiamy zwykłe zapytanie z wyselekcjonowanym miastem, dostajemy tyle rekordów ile jest w bazie, a chcemy tylko tyle, ile jest miast.

Baza wyjściowa wygląda jakoś tak.

dane wyjściowe

dane wyjściowe

Istnieją zasadniczo dwie metody i jeden trik rozwiązanie tego zadania.

Pierwszy w oparciu o interfejs graficzny w wykorzystaniem pól właściwości kwerendy.

W trybie projektowania zapytania, wybieramy miasto z pól do wyświetlenia i na szarym górnym obszarze klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy właściwości.

wybór właściwości

wybór właściwości

 

Następnie w prawym panelu, który się pokazuje wszystkie właściwości wybieramy „Wartości unikatowe” i wybieramy opcję „Tak”. Teraz uruchamiamy zapytanie i otrzymujemy listę niepowtarzalnych wartości miast.

unikalne wartości

unikalne wartości

Jeśli spojrzymy na selektor rekordów na dole wyników i porównamy z bazą wyjściową, to przekonamy się czy nasze działanie przyniosło właściwy skutek.

Drugi sposób to zastosowanie zapytania SQL.

Aby uruchomić zapytanie SQL wybieramy ikonkę „SQL” z menu „Narzędzia główne„.

sql

sql

W widoku SQL po instrukcji SELECT wpsiujemy instrukcję DISTINCT a następnie całą resztę zapytania.

Tutaj zapytanie z przykładowej bazy:

SELECT DISTINCT Baza_główna.Miasto
FROM Baza_główna;

Po uruchomieniu zapytania otrzymamy taki sam wynik jak w poprzedniej metodzie.

Trzeci sposób to trochę taki trik.

Wybieramy z bazy Miasto oraz Nazwę firmy, następnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dolnym polu zapytania, wybieramy „Sumy” a następnie „Policz„.

grupuj

grupuj

 

policz

policz

Po uruchomieniu otrzymamy listę miast oraz liczbę klientów w każdym mieście.

ilość firm

ilość firm

 

 

 

Tags:  

Odpowiedz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>