Suma narastająco

Dziś prosty przykład z wykorzystaniem summy narastojąco w raporcie.

Mamy tabelę zawierającą informację o sprzedaży w poszczególnych miesiącach. Chcielibyśmy zobaczyć na raporcie jak wygląda sprzedaż narastająco od początku roku.

Tabela zawiera następujące kolumny: rok, miesiąc oraz obroty.

 

running total tabela

running total tabela

Chcemy stworzyć raport zawierający dodatkowe dwie kolumny: obroty narastająco oraz udział procentowy poszczególnych miesięcy w obrotach całego roku.

Do tego celu wykorzystamy prostą funkcję suma narastająco.

Na podstawie tabeli źródłowej tworzymy raport. Wybieramy miesiąc oraz obroty. Tworzymy dodatkowe pole tekstowe z przybornika formantów i wpisujemy formułem „=Obroty”.

running total raport

running total raport

Teraz przechodzimy do zakładki właściwości. Klikamy prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym i z menu podręcznego wybieramy właściwości. Po prawej stronie pojawi się zestaw wszystkich właściwości tego pola. Wybieramy zakłądkę Dane oraz ustawiamy Suma bieżąca na Wszędzie. Taki wybór spowodowany jest tym, że nie posiadamy w raporcie zdefiniowanych grup.

suma bieżąca

suma bieżąca

Teraz dodajemy podsumowanie pola Obroty.

podsumowanie obroty

podsumowanie obroty

Towrzymy nowe pole tekstowe w sekcji Szczegóły iwstawiamy następującą definicję:

=[Narastajaco]/[SumaObroty]

i ustawiamy format pola na Procentowy.

Otrzymujemy raport, który może być pomocny przy prognozowaniu przyszłych obrotów.

obroty narastająco

obroty narastająco

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>