Tabela połaczona z Excelem

MS Access daje nam ogromne możliwości pobierania danych z innych źródłem oraz, co niezwykle ważne, łączenia danych.

Zasadnicza różnica polega na tym,  że dane pobrane stanowią część naszej bazy danych, i żadne dane, które wprowadzamy do tej tabeli nie pojawiają się w danych źródłowy, oraz konsekwentnie, żadne dane zmienione w źródle, nie są widoczne w naszej tabeli.

Inaczej sprawy się mają z tabelami połączonymi. Dziś poznamy łączenie arkuszy Excela z tabelami Accessa.

Jeśli łączymy tabele, to w takiej sytuacji, każda zmiana, jaka pojawi się w Excelu, pojawi się także w Accesie. Jednocześnie, z pozycji Accessa, nie będziemy mogli zmienić danych.

Aby połączyć arkusz Excela z bazą Accessa musimy wykonać następujące kroki.

Zakładam, że mamy już gotowe zeszyty Excela. W menu Accessa wybieramy „Dane zewnętrzne„, a następnie ikonkę „Excel„.

Pojawi się dodatkowe okno dialogowe, w którym powinniśmy podać adres pliku (miejsce, w którym plik jest zapisany) oraz sposób pobrania danych. Do połączenia potrzebujemy opcji ostatniej „Połącza ze źródłem danych, tworząc tablę połączoną„.

Wybór źródła danych

Wybór źródła danych

 

Źródło danych

Źródło danych

Następnym krokiem jest wskazania właściwego arkusza i określenie, czy pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn.

 

Nagłówki kolumn

Nagłówki kolumn

Oczywiście przechodzimy przez cały proces i określamy nazwę nowej tabeli. Po zakończeniu zobaczymy po lewej stronie następującą ikonkę wskazującą na połączenie tabel.

 

Połączona tabela

Połączona tabela

 

Odpowiedz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>