SQL

SQL z angielskiego Structured Query Language to strukturalny język zapytań służący do pobierania danych z baz danych, ich modyfikowania, dopisywania i kasowania (Transact-SQL ).

W tek kategorii znajdziesz artykuły na temat sposobu budowania zapytań do baz danych oraz tym jak te dane i ich strukturę modyfikować.

Tags:  

Odpowiedz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>