ms sql 2016 tagi wpisów

STRING_SPLIT

Funkcja STRING_SPLIT

Funkcja STRING_SPLIT dodana do MS SQL w wersji 2016 zwraca jednokolumnową  tabelę. Nazwa kolumny to value a ilość rekordów wynika  string na wiersze wykorzystując zdefiniowane separatory, np. spację.

Więcej