sql tagi wpisów

MDX wprowadzenie

Jak napisać proste zapytanie w języku MDXWięcej

Problem Collatza

Dziś ćwiczenie z programowania. Zadanie polega na napisaniu skryptu SQL, w którym pokażesz w ilu krokach można dojść do 1 zaczynając od dowolnej liczby (załóżmy, że mniejszej od 1000) wykorzystując koncepcję Collatza.

Weźmy dowolną liczbę naturalną dodatnią co. Jeśli jest ona parzysta, to niech c1 = c0/2, w przeciwnym wypadku niech c1=3*c0 + 1. Następnie, z liczbą c1 postępujemy podobnie jak z c0 i kontynuujemy ten proces. Otrzymamy w ten sposób ciąg liczb naturalnych, który kończymy na liczbie 1.

Poniżej propozycja takiego skryptu.

I wynik

Więcej

ROLLUP

ROLLUP ROLLUP rozszerza funkcjonalność klauzuli GROUP BY, o możliwość tworzenia tzw. kostek analitycznych połówkowych. Funkcja ta, przyjmuje jako parametry, analogicznie jak w zwykłym grupowaniu, atrybuty (nazwy kolumny) tabel wejściowych lub ich przekształcenia.

Więcej

SQL

SQL z angielskiego Structured Query Language to strukturalny język zapytań służący do pobierania danych z baz danych, ich modyfikowania, dopisywania i kasowania (Transact-SQL ).

W tek kategorii znajdziesz artykuły na temat sposobu budowania zapytań do baz danych oraz tym jak te dane i ich strukturę modyfikować.

Więcej